Jaktfeltskyting

Det skal skytes 3 skudd mot til sammen 10 forskjellige skiver / dyrefigurer fra forskjellige standplasser, på oppgitte avstander, skytestillinger og skytetider med egnet våpen, dog ikke mindre kaliber enn 222.

Skytetid skal være 2 minutter med unntak av max 1 hold.

Skivene/figurene skal ha angitt treff- og innertreffområde. Resultat omregnes i poeng

Innskytningsfigur (1. Hold) skal vises for skytter, før skyting på neste hold.

Mal for vanskelighetsgrad "7-10-12"

Betyr:

ved innertreff 10 cm- skyteavstand stående max 70 m.

Ved Innertreff 10 cm- skyteavstand sittende max 100 m.

Ved Innertreff 10 cm- skyteavstand liggende max 120 m.

På den enkelte standplass skal de skiver/figurer det skytes på stå utstilt og godt synlig for skytterne fra standplassen i skyteretningen.

Max skyteavstand: Ca. 250 m.

For aspiranter skytes det mot 2x5 forskjellige skiver, 3 skudd på hver. Det anvises ved at skivene taes frem til standplass, etter 1 serie (3 skudd) deretter etter 4 serier, og etter de siste 5 seriene. Det er ingen begrenset skytetid. Yngre aspirant kan benytte anlegg, men dette skal kun berøre fremre del av geværkolben.


Yngre junior og eldre veteran kan sitte ved stående skyting.

lagt til handlevogn