Jaktfeltskyting

Det skal skytes 3 skudd mot til sammen 10 forskjellige skiver / dyrefigurer fra forskjellige standplasser, på oppgitte avstander, skytestillinger og skytetider med egnet våpen, dog ikke mindre kaliber enn 222.

Skytetid skal være 2 minutter med unntak av max 1 hold.

Skivene/figurene skal ha angitt treff- og innertreffområde. Resultat omregnes i poeng

Innskytningsfigur (1. Hold) skal vises for skytter, før skyting på neste hold.

Mal for vanskelighetsgrad "7-10-12"

Betyr:

ved innertreff 10 cm- skyteavstand stående max 70 m.

Ved Innertreff 10 cm- skyteavstand sittende max 100 m.

Ved Innertreff 10 cm- skyteavstand liggende max 120 m.

På den enkelte standplass skal de skiver/figurer det skytes på stå utstilt og godt synlig for skytterne fra standplassen i skyteretningen.

Max skyteavstand: Ca. 250 m.

For aspiranter skytes det mot 2x5 forskjellige skiver, 3 skudd på hver. Det anvises ved at skivene taes frem til standplass, etter 1 serie (3 skudd) deretter etter 4 serier, og etter de siste 5 seriene. Det er ingen begrenset skytetid. Yngre aspirant kan benytte anlegg, men dette skal kun berøre fremre del av geværkolben.


Yngre junior og eldre veteran kan sitte ved stående skyting.