Stevneregler

Jaktfeltkarusellen er en skytekonkurranse som arrangeres etter fastsatt terminliste på 5 forskjellige steder i Buskerud og Oppland i løpet av vinteren. Hvert stevnet går over 2 dager og det er fastsatt regler om skyteklasser, alder, våpen, bekledning, premiering m.m

Buskerud & Oppland Jaktfeltkarusell (BOJ) har ansvaret for at jaktfeltkarusellen arrangeres etter det regelverk og de retningslinjer som til enhver tid er fastsatt av styret.

Ved hvert stevne skal det arrangerende lag/forening peke ut en stevneleder. Denne har ansvaret for det enkelte stevnene og at dette arrangeres etter BOJ's gjeldende regelverk.

Samtlige deltagere er undergitt BOJ's regelverk under stevnene. Utsnitt av dette skal forefinnes som tydelig oppslag ved de enkelte stevnestedene. Fullstendig regelverk skal være tilgjengelig på stedet.

Den enkelte deltager er direkte underlagt vedkommende stevneleder. På standplassene er deltagerne underlagt vedkommende standplassleder. Dette er også tilfelle med eventuelle ledsagere, tilskuere eller lignende.

Deltagere som ikke retter seg etter det til enhver tid gjeldende regelverk, kan av stevneleder vises bort fra stevnet. Det samme gjelder for tilrettevisning(er) og/eller beslutning(er) fattet av vedkommende standplassleder.

Den enkelte deltager har anledning til å inngå protest på avgjørelser av standplassleder/stevneleder.

Eventuell protest skal bekjentgjøres for vedkommende standplassleder/stevneleder. Dette skal anmerkes. Protest avgjøres og avsluttes av standplassleder på standplass.

lagt til handlevogn