Skytestillinger

Yngre aspriant: 50 m skyteavstand, cal 22, med anlegg, som kun skal berøre fremre del av geværkolben.

Eldre aspirant: 50m skyteavstand, cal 22, uten anlegg.

Yngre junior: Vanlig program, men kan skyte sittende på kasse ved stående skyting.

Eldre veteran: Vanlig program, men kan skyte sittende på kasse ved stående skyting

Øvrige: Vanlig program.

Det er ikke tillatt å benytte reim under skytingen.

Ved sittende stilling er anlegg med albuene på begge ben tillatt, og det er tillatt å sitte på kubbe eller kasse. Stillingen er likestilt med knestående stilling, og skytteren kan fritt velge mellom disse to stillinger. Egen kasse/kubbe er tillatt brukt. Det skal være synlig lysåpning mellom brystkassen og overarmen. Våpenet skal holdes i håndflatene.

Presisering - sittende stilling:
Det er kun albuene som kan støttes mot bena, ikke overarm eller underarm. Som albue regnes albuespissen +/- inntil 10cm mot underarm/overarm.
Ved bruk av sittestilling som medfører bruk av strak fremre arm, presiseres det at våpenet kun kan ha anlegg i håndflaten. Våpenet skal ikke ligge an mot fremre underarm.

lagt til handlevogn