Ingen utsending av varer i juli

På grunn av 3 uker ferie blir det ikke sendt ut varer fra nettbutikken resten av juli. 

Vi starter utsending av varer fra 1. august.

07.07.2022 20:13